“รัชกาลที่9″ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงโปรดกีฬา”สกี” ,”ฮ็อกกี้น้ำเเข็ง” ขณะประทับที่ประเทศสวิตเซอร์เเลนด

ครั้งที่พระบาทสมเด็จ

Read more