พระราชดำรัส ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๖

line-3

line-4

“…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมี ความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้าน เมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…”

line-1

พระราชดำรัส ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๖

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒


ที่มา  :  http://www.dhammathai.org/

ใส่ความเห็น