พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พร้อมอัญเชิญ 9 พระราชดำรัส

รวม 9 พระราชดำรัส พร

Read more