พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พร้อมอัญเชิญ 9 พระราชดำรัส

รวม 9 พระราชดำรัส พร

Read more

ภาพย้อนความทรงจำ..ในหลวงทรงประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้

  ภาพความซาบซึ้

Read more