เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และทรงงานเขื่อนกระเสียว

เสด็จพระราชดำเนินเปิ

Read more

งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more