เปิดภาพวิวัฒนาการธนบัตรไทย ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน

เปิดภาพวิวัฒนาการธนบ

Read more

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทและพระร

Read more

โหลดฟรี E-book “พระราชประวัติ” และ “พระบรมราโชวาท” ในหลวงรัชกาลที่9

  วธ.จัดทำ E-bo

Read more

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชดำรัสและพระบรม

Read more

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑

“…ความซื่อสัตย์สุจริ

Read more