ธนบัตรแบบแรก ที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ธนบัตรแบบแรก ที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชเมือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนธนบัตรมาแล้วทั้งหมด 8 แบบ ตั้งแต่เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรกในปี 2443

ในช่วงต้นรัชกาลพบว่ามีธนบัตรแบบ 8 ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวนมากเนื่องจากธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้นั้นไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบหมึกนูน กระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่ซึ่งตั้งแต่ธนบัตรแบบ 9 เป็นต้นมานั้นจนถึงธนบัตรยุคปัจจุบันซึ่งคือแบบ 16 ก็จะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9

 

ธนบัตร แบบ ๙

   รูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น โดยที่รุ่นที่ 1 และ 2 จะคล้ายคลึงกันมาก และรุ่นที่ 3,4 และ 5 จะมีการเปลี่ยนแปลงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์บนธนบัตรจากรุ่นที่ 1 และ 2 เล็กน้อย รวมถึงสำหรับแบงก์ 1000 บาทนั้น ไม่ได้นำออกมาใช้

   ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน


■ธนบัตร 50 สตางค์ แบบ 9

50 Satang Thai banknote 9th Series type 1 front side ธนบัตรไทย ๕๐ สตางค์ แบบ ๙ ด้านหน้า

แหล่ง:http://www.siambanknote.com

50 Satang Thai banknote 9th Series type 1 back side ธนบัตรไทย ๕๐ สตางค์ แบบ ๙ ด้านหลัง

แหล่ง:http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1
Large open uri20161017 874 xj9xar
Preload

■ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1
Preload
Preload

■ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1
Preload
Preload

■ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1
Preload
Preload

■ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1
Preload
Preload

■ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 2

1 Baht Thai banknote 9th Series type 2 front side ธนบัตรไทย ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒ ด้านหน้า

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

1 Baht Thai banknote 9th Series type 2 back side ธนบัตรไทย ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒ ด้านหลัง

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 2

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 2

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 2

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 2

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3
Preload
Preload

■ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3
Preload
Preload

■ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3
Preload
Preload

■ ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3
Preload
Preload

■ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3
Preload
Preload

■ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 4

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 4

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 4

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 4

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 4

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 5

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 5

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

 แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 5
แหล่ง: http://www.siambanknote.com

■ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 5

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com


■ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9 รุ่น 5

แหล่ง: http://www.siambanknote.com

แหล่ง: http://www.siambanknote.com