พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม

ผลงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญคือ ประติมากรรมลอยตัว (RoundRelief) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครึ่งพระองค์ สูง ๑๒ นิ้ว

พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม2

และประติมากรรมหญิงเปลือยนั่งคุกเข่าสูง ๙ นิ้ว ที่ทรงปั้นด้วยดินน้ำมัน และยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ในโอกาสต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล และทรงแกะแบบแม่พิมพ์ พระพิมพ์ที่เรียกกันว่าสมเด็จจิตรลดา หรือพระกำลังแผ่นดิน ทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง พระพุทธนวราชบพิตร พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญไปประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา : เว็บไซต์ King of Thaiand