วธ.จัดทำ E-book “พระราชประวัติ” และ “พระบรมราโชวาท”ในหลวงรัชกาลที่9 ให้ประชาชนโหลดฟรี

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำหนังสือในรูปแบบของ E-book เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งรวบรวมเนื้อหาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และพระบรมฉายาลักษณ์ในอริยบทที่หาชมได้ยาก

guidance-book-king-bhumibol-01

 

และหนังสือเรื่อง “พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ซึ่งร่วมรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาตามหมวดต่างๆ เช่น รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ,ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม,การกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์,การใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น

guidance-book-king-bhumibol-02

สำหรับ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือทั้งสองเล่มได้ฟรีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือเข้าไปที่ลิงค์ http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7134&filename=index

ที่มา  www.smartsme.tv