ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพ่อหลวงของแผ่นดิน เรื่องที่ ๙ “นักวิทยาศาสตร์ในแบงก์”

…ภาพยนตร์เฉลิมพระเก

Read more

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพ่อหลวงของแผ่นดิน เรื่องที่ ๘ “มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ตอนร้อยเรื่องรู้”

…ภาพยนตร์เฉลิมพระเก

Read more

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพ่อหลวงของแผ่นดิน เรื่องที่ ๕ “นายอำเภอกล้วยน้ำว้า”

…ภาพยนตร์เฉลิมพระเก

Read more

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพ่อหลวงของแผ่นดิน เรื่องที่ ๔ “เส้นทางแห่งเส้นชัย”

…ภาพยนตร์เฉลิมพระเก

Read more