ชาวคริสต์ นิกายคาทอลิก จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีมิสซาทางศาสนาคริสต์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อเวลา  17.00 น.  วันที่ 23 ตุลาคม 2559  นายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีมิสซา ตามแนวทางของศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก  ณ โบสถ์พระแม่มหาชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    โดยมีบาทหลวง เชาวฤทธิ์  สาสาย อธิการโบสถ์แม่พระมหาชัย กล่าวคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช และสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเคริสต์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

487265

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  อ่านพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ กล่าวถึง ศาสนาทุกศาสนา สอนให้ทุกคนที่นับถือศาสนาทุกศาสนาทำความความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อันเป็นประโยชน์แก่ทุกคน และประเทศชาติ

dsc_0452

14718752_954300954673773_1658986972653529063_n

14720515_954300951340440_4006130858464284196_n

dsc_0427

487267

dsc_0402

คมกฤช  พวงศรีเคน  ข่าว/ภาพ

ไพชยนต์  ชนะกาญจน์  บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ที่มา

http://www.roiettv.com/general-news-212/