ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นระลึกเนื่องในวาระสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้น ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมมาให้ชมกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2539) ทั้งหมด 16 เหรียญด้วยกัน ดังนี้

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่9 พระชนมายุครบ 3 รอบ

ผลิตเป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2506 สำหรับเหรียญทั้งสองชนิดราคานี้ไม่ปรากฏปีศักราชที่ผลิต
หน้าเหรียญ 1 บาท
ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย รอบริมขอบมีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระชนมายุครบ ๓ รอบ”
ด้านหลัง เป็นตราพระแสงจักรเปล่งรัศมีโดยรอบ มีอุณาโลมอยู่กลาง ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตรเบื้องบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย” เบื้องซ้ายมีอักษรและเลขไทยบอกราคา “หนึ่ง” และ “๑” เบื้องขวามีคำว่า “บาท” และเลขอารบิค “1”

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมธนารักษ์

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509

รายละเอียด :

ด้านหน้า – เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๙ ” ริมขอบล่างซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า “๑ บาท” ล่างขวามีเลขอารบิกและอักษรโรมัน ” 1 BAHT “
ด้านหลัง – เป็นตราเอเชี่ยนเกมส์ เป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไปโดยรอบ และมีอักษรโรมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ 2 ชั้น ชั้นในเบื้องบนมีข้อความว่า “EVER ONWARD” เบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 20 ห่วง ชั้นนอกเบื้องบนมีอักษรโรมันข้อความว่า ” FIFTH ASIAN GAMES” เบื้องล่างมีอักษรโรมันและเลขอารบิก ข้อความว่า “BANGKOK 1966”
เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 7.5 กรัม
ลักษณะ เหรียญกลม ขอบเฟือง
วันที่ประกาศใช้ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
ชนิดราคา 1 บาท
ส่วนผสม :
ชื่อส่วนผสม ร้อยละ
นิเกิ้ล 25
ทองแดง 75
จำนวนการผลิต :
ปีที่ผลิต จำนวน
1966 9,000,000
ที่มา : กรมธนารักษ์

เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6 ปี 2513

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6
ผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9-20 ธันวาคม 2513

ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ ” ใต้พระบรมรูปเบื้องซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า “๑ บาท” เบื้องล่างขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมัน ” 1 BAHT ”

ด้านหลัง: เป็นตราเอเชี่ยนเกมส์ เป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไปโดยรอบ และมีอักษรโรมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ 2 ชั้น ชั้นในเบื้องบนมีข้อความว่า “EVERONWARD” เบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 20 ห่วง ชั้นนอกเบื้องบนเป็นอักษรโรมันข้อความว่า ” SIXTH ASIAN GAMES” เบื้องล่างมีอักษรโรมันและเลขอารบิก ข้อความว่า “BANGKOK 1970”

 

เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. 2504


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกลำดับแรกในรัชกาลที่ 9

เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัติพระนคร ปี 2504 ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท วันที่ประกาศใช้: 17 มกราคม 2504
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย เบื้องบนเป็นตราพระราชสัญลักษณ์จักรี กระนาบด้วยลายกระหนกเบื้องล่างมีข้อความว่า “เสด็จนิวัตพระนคร” ด้านหลัง: เป็นตราแผ่นดิน ยอดไม่มีรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๔” ด้านซ้ายมีเลขไทย “๑” ด้านขวามีเลขอารบิค “1” เบื้องล่างมีคำว่า “บาท”

ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27 มม.
น้ำหนัก: 9 กรัม
จำนวนการผลิต: 4,430,000
ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัตพระนคร หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นในยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2504

 

เหรียญ 1 บาท FAO. (ไถนา) ปี 2515

เหรียญ 1 บาท FAO ไถนา ปี 2515

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

เหรียญ FAO ไถนา

รายละเอียด :

 • ด้านหน้า – เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
 • ด้านหลัง – เป็นรูปพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า“บำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรือง” และอักษรโรมันว่า “F.A.O. THAILAND” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๑ บาท” และ“รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๕”
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 7.5 กรัม
 • ลักษณะ เหรียญกลม ขอบเฟือง
 • วันที่ประกาศใช้ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2515
 • ชนิดราคา 1 บาท
 • น้ำหนัก7.5 กรัม
 • ลักษณะเหรียญกลม ขอบเฟือง
 • วันที่ประกาศใช้17 สิงหาคม พ.ศ.2513
 • ชนิดราคา1 บาท

 

เหรียญ 1 บาท สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ปี 2515

ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ ระดับพระอังสา ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบมีข้อความว่า “มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 
ด้านหลัง เป็นพระนามาภิไธยย่อ “วก” ใต้พระจุลมงกุฎยอดเปล่งรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๔” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๑ บาท”
เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 7.5 กรัม
ลักษณะ เหรียญกลม ขอบเฟือง
วันที่ประกาศใช้ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ชนิดราคา 1 บาท
ปีที่ผลิต : 2515
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง
เนื้อ : โลหะผสม ทองแดง-นิเกิ้ล
ชนิดราคา : 1 บาท
น้ำหนัก : 7.5 กรัม
ขนาด : 27 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต : 9,000,000

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 1 บาท สถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ เป็นสยามมกุฎราชกุมาร ปี 2515

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

รายละเอียด :

ด้านหน้า – เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ ระดับพระอังสา ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบมีข้อความว่า “มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
ด้านหลัง – เป็นพระนามาภิไธยย่อ “วก” ใต้พระจุลมงกุฎยอดเปล่งรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๔” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๑ บาท”
เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 7.5 กรัม
ลักษณะ เหรียญกลม ขอบเฟือง
วันที่ประกาศใช้ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ชนิดราคา 1 บาท

ปีที่ผลิต : 2515
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง
เนื้อ : โลหะผสม ทองแดง-นิเกิ้ล
ชนิดราคา : 1 บาท
น้ำหนัก : 7.5 กรัม
ขนาด : 27 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต : 9,000,000

ที่มา : กรมธนารักษ์

 
ที่มา : กรมธนารักษ์