จากใจลูกถึงพ่อ

จากใจลูกถึงพ่อ

ดังที่เราได้ทราบกันมาแล้วว่า ในหลวง ร.9  เคยได้ให้พระราชทานสัมภาษณ์ เมื่อครั้งที่สื่อต่างประเทศทูลถามว่าเหตุใดพระองค์ทรงมีสีพระพักตร์เคร่งขรึม ไม่ยิ้มแย้ม  ซึ่งในหลวงก็ทรงผินพระพักตร์ไปทางพระราชินี แล้วบอกว่า “นั่นไง ยิ้มของฉัน” แสดงให้เห็นว่า พระราชินี ทรงเป็นทั้งคู่บุญและความสุขในพระราชหฤทัยของในหลวง ร.9 อย่างแท้จริง

แต่ถ้ายังจำกันได้ ผู้ถูกเรียกว่า “ยิ้มของฉัน” เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่าทรงเคยหน้างอ ในวันแรกแห่งการพบกัน ที่เราคุ้นกันในเรื่อง “เกลียดแรกพบ” เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาถึงช้ากว่ากำหนด ทราบสาเหตุภายหลังว่าเนื่องจากรถยนต์พระที่นั่งเกิดเสียและน้ำมันหมด ตรัสว่าทรงจำได้ดีถึงสีหน้าของ ม.ร.ว.สิริกิติ์ที่ทั้งหิวและรอนาน ดังที่เคยนำเสนอไปแล้ว

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเห็นหม่อมราชวงศ์สาวหน้างอ  ก็ทรงนำมาล้อในภายหลังว่า  “เดินตุปัดตุเป๋ หน้างอ คอยถอนสายบัว”

ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงกราบบังคมทูลตอบว่า “ที่หน้างอ เพราะให้แต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวย เด็กกลับไล่ไปกินที่อื่น”

เป็นความทรงจำอันแสนงามอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงสรวลได้ทุกครั้งเมื่อตรัสถึง


ที่มา:http://panyayan.tnews.co.th/