พระอัจฉริยะภาพด้านวรรณกรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

            ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนของพระองค์ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่พระองค์ก็ยังทรงแบ่งเวลาให้กับงานแปลและงานพระราชนิพนธ์ โดยทรงแปลและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้ถึง 8 เล่ม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน และมีโอกาสได้เสพงานเขียนอันทรงคุณค่าด้วยภาษาที่สละสลวย

 


ที่มา : NineEntertain Official