วีดิทัศน์ ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงดนตรีรับเสด็จสมเด็จย่า สุดประทับใจชาวไทย

ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงดนตรีรับเสด็จสมเด็จย่า แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความรักที่มีต่อสมเด็จย่า เห็นแล้วประทับใจปวงชนชาวไทย

 


ที่มา : Praew Magazine