มหาราชานักกีฬา “พระอัจฉริยภาพของในหลวงร.9 ที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก”

พระมหากษัตริย์นักกีฬา” พระอัจฉริยภาพของในหลวงร.9 ที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

ในอดีตประชาคมโลก กล่าวขานว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ผู้ทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข พระปรีชาสามารถในด้านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการกีฬา ก็เป็นที่เลื่องลือ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งยังฝากคำสอนอันดีงามเกี่ยวกับการเล่นกีฬา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนไว้หลายประการ

hki

เมื่อครั้งในหลวงร.๙ ทรงยังมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส, แบดมินตัน, เครื่องร่อน ทั้งนี้พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี

ทั้งนี้ในหลวงร.๙ ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาแทบทุกชนิด แต่จะทรงเชี่ยวชาญกีฬาทางน้ำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกีฬาเรือใบเป็นกีฬาโปรดและยังได้แสดงพระอัจฉริยภาพด้วย การต่อเรือจากฝีพระหัตถ์ โดยลำแรกที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองเป็นเรือใบพระที่นั่ง ‘เอ็นเตอร์ไพรส์’ โดยพระราชทานชื่อเรือว่า ราชปะแตน

 il_704

ต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท โอ.เค. ขึ้นอีก พระราชทานชื่อว่า “นวฤกษ์” ซึ่งเรือ นวฤกษ์ นี้เองทรงนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบพร้อมทรงเป็นนักกีฬาเหรียญทองในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔  เมื่อปี ๒๔๑๗  และทางราชการก็ได้กำหนดให้วันที่ ๑๖ ธันวาคม อันเป็นวันที่ทรงรับรางวัลเหรียญทอง เป็นวันกีฬาแห่งชาติ ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถเพื่อให้พสกนิกรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไป

36254910342

เรือลำที่ ๓ เป็นเรือ โอ.เค. ทรงตั้งชื่อว่า “เมฆา” เรือ “เมฆา” นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมาก เรือทุกลำที่ทรงต่อขึ้นพระองค์จะทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เอง

นอกจากนี้ ยังทรงก่อตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้นคือ ‘สโมสรเรือใบจิตรลดา’ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณรับสโมสรเรือใบต่างๆ มาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น สโมสรเรือใบราชวรุณ สโมสรเรือใบกรมอู่ทหารเรือ สโมสรเรือใบฐานทัพเรือสัตหีบ สโมสรเรือใบนาวิกโยธิน และสโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ เป็นต้น

280px-the_king_playing_sailboat

ทั้งนี้จากรายการสารคดีของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มีใจความตอนหนึ่งที่พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์ว่า ทรงมีความสนพระราชหฤทัยด้านกีฬา ซึ่งในหลวง ร.9 ทรงกล่าวว่าพระองค์โปรดเล่นแบดมินตัน และว่ายน้ำ และบางครั้งก็ทรงเรือใบตามทะเล เนื่องจากเป็นกีฬาที่ทรงสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนาน เมื่อผู้ดำเนินรายการถามถึงกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ในหลวงทรงได้กล่าวถึงการเล่นว่าว พร้อมทั้งอธิบายวิธีการเล่นอย่างละเอียด รวมถึงประเด็นกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติ ได้แก่ตะกร้อ

นอกจากนี้ ย้อนไปในการแข่งขันกีฬา  แอตแลนตาเกมส์ โอลิมปิค ครั้งที่๒๖ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวต่างประเทศได้ตีพิมพ์ข่าวไปทั่วโลกว่าในหลวงร.๙ของไทยทรงติดตามข่าวและทรงเชียร์นักมวยของไทยที่ไปแข่งขัน

300x216

ทว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ทรงเคารพกฎกติกาของการกีฬาที่ทรงเล่น และมักจะทรงเน้นย้ำให้นักกีฬาทั้งหลายมีวินัยตลอดเวลา ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงเห็นว่าการจะเป็นนักกีฬาที่ดีนั้น ต้องให้ความสนใจในการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นถ้านักกีฬาคนใดไม่ฝึกซ้อมก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้  โดยกีฬาที่โปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

จากพระปรีชาสามารถทางการกีฬาของในหลวงร.๙ เป็นที่เลื่องลือ ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการกีฬาอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก จากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ และได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิก คือ “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยในรอบ ๗๐๐ ปี ที่ทรงได้รับเกียรติยศดังกล่าว นับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สถาปนาไทยมา

1386217609-00-o

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า “การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง” พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งทรงกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกัน

 

ที่มา : MThai