…ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ คู่ดาว สู่ เทพธิดาขมิ้นป่า…

“ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดได้เงินเดือนละ ๑๐๐ บาท ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ ๑๐๐ บาทอยู่เรื่อยมา”

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่ผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งถึงการเป็นช่างภาพอาชีพ

พระองค์ทรงศึกษาและเรียนรู้การถ่ายภาพจนมีพระปรีชาสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังทรงเชี่ยวชาญการถ่ายรูปและล้างรูปด้วยพระองค์เอง ทรงจัดห้องมืดขึ้นที่ชั้นล่างของตึกสถานีวิทยุ อ.ส.จึงปรากฏภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เป็นจำนวนมาก

มองผ่านเลนส์พ่อ

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ เราชาวไทยจึงมักจะเห็น “ภาพจำ” นั่นคือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมอุปกรณ์ประจำพระองค์คือ “กล้องถ่ายรูป” และ “แผนที่” ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

พระองค์ทรงมีกล้องถ่ายภาพเล็กๆ คู่พระหัตถ์ตั้งแต่พระชันษาเพียง ๘ ปี (ราวปี พ.ศ.๒๔๗๙) โดยสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้พระราชทานกล้องถ่ายรูป Coronet Midget สีเขียวปะดำ ของฝรั่งเศส ราคาเพียง ๒ ฟรังก์สวิส แก่พระองค์ แม้ในระยะแรกจะทรงไม่ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพนัก แต่ก็ไม่ทรงย่อท้อ ทรงศึกษาและฝึกด้วยพระองค์เองจนเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทั้งกล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องถ่ายภาพยนตร์

พระองค์ท่านเริ่มทรงกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์และทรงใช้ฟิล์มตั้งแต่ขนาด ๑๓๕ จนถึงขนาด ๑๒๐ และขนาดพิเศษกล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวจึงต้องใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนพร้อมทั้งพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ไปในสถานที่ต่างๆ จะทรงนำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาใช้ประกอบการทรงงานของพระองค์อยู่เสมอหลังจากนั้นไม่นาน ทรงใช้กล้องอีกหนึ่งกล้อง ชื่อ Kodak Vest Pocket Montreux ลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม ฝรั่งเรียกว่า Minibox ใช้ฟิล์มถ่ายได้ม้วนละ ๖ ภาพ

“การถ่ายรูปนั้น ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะ หรือจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์ไว้สำหรับเก็บให้เป็นที่ระลึก แล้วก็ถ้ารูปนั้นดี มีคนได้มาเห็นรูปเหล่านั้นและก็พอใจ ก็ทำให้เป็นการแผ่ความสุขไปให้กับผู้ที่ได้ดู เพราะว่าเขาชอบ หมายความว่าได้ให้เขามีโอกาส ได้เห็นทัศนียภาพที่เขาอาจไม่ค่อยได้เห็น หรือในมุมที่เขาไม่เคยเห็น ก็แผ่ความสุขไปให้เขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป…”

พระราชดำรัสในโอกาสที่ ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เข้าเฝ้าฯ ในปี พ.ศ.๒๕๓๗

ในโอกาสนี้ ทีมผู้จัดการ Live จึงขอรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ “พ่อ” ประกอบกับ “ชื่อภาพ” ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาเองด้วยภาษาที่สละสลวยเข้ากับภาพยิ่งนัก และจะสังเกตเห็นได้ชัดว่า พระองค์ท่านทรงโปรดการฉายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างดงามหลายภาพ แสดงถึงความรักโรแมนติกเป็นอย่างมาก

แตรหลวง

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

ทรงใช้วิธีถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง โดยทรงตั้งกล้องคู่พระหัตถ์บนสามขา แล้วทรงใช้ปุ่มลั่นชัตเตอร์ที่ Self-timer ทรงกะเวลาให้กล้องลั่นชัตเตอร์ ถ่ายภาพพระองค์เองได้อย่างพอเหมาะพอดีกับขณะที่ทรงเป่าแตรอย่างดัง

เงาพิศวง

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

คราวที่เสด็จพระราช ดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ทรงพระดำเนินขึ้นจากบ่อสรงน้ำ เวลานั้นอากาศแจ่มแจ้ง แสงแดดกำลังส่องจ้า ทอดพระเนตรเห็นเงาของพระองค์เองกับเงาของต้นไม้ทอดลงไปในผิวน้ำ พริ้วน้ำกำลังเต้นระริกด้วยแรงลม ทำให้เกิดลวดลายผสมประสานกันอย่างประหลาด เพราะในแสงสว่างยังมีแสงซ้อนกันเป็นริ้ว ๆ ในเงาก็ยังมีเงาเป็นลวดลายสีหนักสีเบาสลับกัน

ด้วยความสนพระราชหฤทัย จึงทรงถ่ายภาพไว้ทันที แต่ตรงที่ทรงยืนอยู่นั้นทรงถ่ายภาพไม่ถนัดนัก ถึงกระนั้นด้วยพระราชอุตสาหะอย่างแรงกล้า จึงทรงใช้พระหัตถ์ซ้ายจับต้นปาล์มไว้ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงจับกล้องถ่ายภาพและ ทรงลั่นชัตเตอร์ได้ อย่างแน่พระทัย

สามัคคี สี่พระหัตถ์

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของทูลกระหม่อม ๔ พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาเรียงเทียบขนาดกันไว้ ทรงฉายภาพ พระหัตถ์ใหญ่พระหัตถ์เล็ก ที่ทรงวางเรียงลำดับไว้ เสมือนเป็นการทรงสมานสามัคคีระหว่าง พี่น้อง เป็นภาพที่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างลุ่มลึก

คู่ดาว

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

เมื่อคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ วันหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ในบริเวณสวนดอกไม้ข้างพระตำหนักเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงเรื่อเรืองอยู่ในระดับยอดไม้ มุมหนึ่งที่แสงอาทิตย์ส่องลอดยอดไม้ เป็นประกายระยิบวูบวาวราวกับแสงดาวดวงโตๆก็พอดีกับที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงประดับพระกุณฑลรูปดอกไม้ที่มีกลีบบาน เป็นแฉกคล้ายประกายดาว ทันทีที่พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นพระกุณฑลกับแสงอาทิตย์ได้คู่สอดคล้องกัน ก็ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ไว้

ดั่งโค้งสำคัญ

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

พระฉายาลักษณ์อันเป็นพระราชประวัติครั้งสำคัญส่วนหนึ่งของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงบันทึกภาพไว้อย่างประณีตบรรจง ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งยังเป็น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาคนโตของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (ม.จ. นักขัตมงคล กิติยากร) เมื่อครั้งทรงเป็นอัครราชทูตประจำกรุงปารีส เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมที่สถานทูต และได้ทรงถ่ายภาพ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กำลังยิ้มแย้มสดชื่น ในรถยนต์พระที่นั่ง

เมื่อหน้าหนาว

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์กันหนาวชุดสีเข้ม ทรงยืนอยู่ด้วยพระอารมณ์สดชื่นแจ่มใส ในขณะที่ทรงเป็นแบบสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงใช้ห้องบนพระตำหนักจิตรลดาฯ เป็นฉากสำหรับทรงถ่ายภาพ

ที่กลางทุ่งดอกไม้

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

เมื่อปี ๒๕๐๓ ขณะที่ยังประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คราวหนึ่งเสด็จฯ ไปยังทุ่งกว้างบนเนินเขาแห่งหนึ่ง บริเวณเป็นทุ่งโล่งกว้างไกล อากาศสดชื่นแจ่มใสดียิ่งนัก ณ บริเวณนี้มีต้นไม้ใบหญ้าสารพัดกำลังออกดอกบานสะพรั่งเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเลือกเก็บดอกไม้สีขาวมากำไว้ในพระหัตถ์ซ้าย พอเอื้อมพระหัตถ์ขวาจะทรงเก็บดอกต่อไป พระราชอิริยาบถที่กำลังทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเล็กน้อยและทรงแย้มพระสรวลนั้นงดงาม เป็นด้านที่เป็นศิลปะและเหมาะกับมุมกล้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงบันทึกภาพไว้ทันที

ตามรอยพระยุคลบาท

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

คราวหนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงตามเสด็จ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วย วันนั้นมีฝนพรำทำให้น้ำป่าบ่าไหล หนทางเปียกแฉะ เป็นเหตุให้ทรงพระราชดำเนินด้วยความลำบาก ตลอดทางจึงทรงลื่นล้มไปหลายครั้ง

เทพธิดาขมิ้นป่า

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงสนพระทัยเรื่องพืชพรรณไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรเป็นประจำอยู่แล้ว คราวหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ขณะที่แปรพระราชฐานไปประทับ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ ในปีนั้นทางสวนดอกไม้ภูพิงค์ได้ไม้พันธุ์ดีมาอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าขมิ้นต้น หรือขมิ้นป่า ลักษณะเป็นต้นสูงท่วมศีรษะ ใบใหญ่มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน ฤดูออกดอกอยู่ในตอนต้นฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์ ดอกเป็นช่อยาวสีเหลืองสวยเหมือนขมิ้นทอง ปีหนึ่งจะออกดอกเพียงหนเดียวพอดีกับเวลาที่ขมิ้นต้นกำลังออกดอกบานเต็มที่

สมเด็จพระเทพฯ กำลังทรงชื่นชมด้วยความสนพระทัยอยู่ใต้พุ่มขมิ้นต้น ก็พอดีกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงกล้องถ่ายภาพอยู่ใกล้ ๆ ทูลกระหม่อมเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตร แสงแดดส่องมาต้องพระพักตร์ด้านข้างพอดี ตรงนั้นมีใบไม้เป็นฉากหน้า ดอกขมิ้นป่าแวดล้อมอยู่รอบข้าง พอแย้มพระสรวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพไว้อย่างฉับพลัน

ในหมู่เมฆ

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

ทรงถ่ายภาพนี้ระหว่างที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯ ไปจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เครื่องบินสองลำนี้ เป็นเครื่องบินคุ้มกันของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการบินถวายอารักขา ตลอดเส้นทางระหว่างดอนเมืองถึงเชียงใหม่ พอทอดพระเนตรเห็นจังหวะที่ได้เส้นได้มุมเป็นศิลปะ จึงทรงบันทึกภาพไว้ได้อย่างสวยงาม

จ้อง

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

คราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ่ายวันหนึ่งทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่อันแท้จริงของพสกนิกรทั้งหลายในละแวกนั้น ระหว่างทางที่เสด็จฯ ผ่านไปตามถนนในชนบทชายป่า ได้ทอดพระเนตรเห็น

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'

เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ เคยมีผู้สนใจในวงการถ่ายภาพสงสัยกันอยู่ว่า ทำไมจึงไม่ทรงใช้กล้องถ่ายภาพชนิดเยี่ยมยอดที่มีราคาแพงที่นักถ่ายภาพบางคน เขาใช้กัน เพราะตามความเป็นจริงการที่จะทรงใช้กล้องดีมีคุณภาพสูงเพียงใดก็ย่อมได้ แต่กลับทรงใช้กล้องถ่ายภาพแบบธรรมดาที่ใคร ๆ หาซื้อขายได้ทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งพระราชจริยวัตรนี้ มีผู้ใหญ่ในวงการถ่ายภาพอธิบายเป็นการเทิดพระเกียรติว่า

ประเทศไทยเราผลิตกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ได้เลย เราต้องเสียดุลการค้าให้กับต่างประเทศเป็นอันมาก จึงควรสังวรระวังการใช้จ่ายในเรื่องนี้ให้ดีแต่พอเหมาะพอควร ส่วนผู้ที่ทำธุรกิจทางการถ่ายภาพต้องการผลิตงานคุณภาพดี ต้องใช้ของดีราคาแพงนี่เป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น ผู้ที่ถ่ายภาพกันโดยทั่วไปเพียงแต่ใช้กล้องถ่ายภาพระดับมาตรฐานทำงานได้ อย่างถูกต้องก็เหมาะดีที่สุดแล้ว ความสำคัญเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นแบบอย่างที่วิเศษที่สุด สมควรที่วงการถ่ายภาพทั้งหลายจักได้บำเพ็ญตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นศักดิ์สิริมงคลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

…ความทรงจำผ่านเลนส์ของ “พ่อ” จะคงอยู่ในใจพวกเราชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
ในอ้อมพระกร
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
แสงนวลนุ่ม
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
เย็นนี้ที่ดอยปุย
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
สงบ
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
แม่ของชาติ
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
วังเวงใจ
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
ยิ้มรับเสด็จ
ชื่อภาพที่น่ารักของ พ่อ 'คู่ดาว' สู่ 'เทพธิดาขมิ้นป่า'
เหมือนฝัน

 

ที่มา :  http://www.manager.co.th/