พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้ง “พ่อหลวง” ยังทรงพระเยาว์

“365 วัน ตามรอยพ่อ” พระบรมฉายาลักษณ์  ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
กรมประชาสัมพันธ์ รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ นับตั้งแต่มีพระประสูติกาล-ศึกษาชั้นอนุบาล-ประถม-มัธยม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพชุดชื่อ “365 วัน ตามรอยพ่อ” โดยเป็นการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ตั้งแต่ครั้งพระองค์มีพระประสูติกาลและเมื่อครั้งทรงศึกษาชั้นอนุบาล, ประถม และมัธยม

365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
365 วันตามรอยพ่อ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ที่มา :  http://oknation.nationtv.tv/