รวมภาพ “ทรงตรากตรำพระวรกาย” ของในหลวง

ครั้งหนึ่ง เมื่อหม่อมราชวงศ์ ศึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ?
เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่?    ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสตอบว่า
“ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้
เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้น
คือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”
 
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2532

พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทย
ในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ
ที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเรา
เปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ที่มา :  http://www.meawza.com/