พสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีกล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดพิธีกล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

(16ต.ค59) เวลา 08.00 น ที่บริเวณ หน้า ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ หน้าโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายไว้ทุกข์มาร่วมกิจกรรมร่วม 3000 คน

7.jpg

ในโอกาสนี้ได้มีพิธีกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ในนามของข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความรักและความอาลัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อหลวงของคนไทยทั้งชาติ ความสำคัญว่า

นับตั้งแต่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น บรรดาพสกนิกรได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์  ไม่มีวันใดที่ว่างเว้นจากการทรงงาน หยาดเหงื่อจากพระวรกาย ได้หยาดหยดไปทุกถิ่นแดนไทย  เพื่อหาหนทางที่จะพลิกฟื้นแผ่นดินที่ทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์  โครงการในพระราชดำริของพระองค์ไปถึงประชาชนทุกหย่อมหญ้า เพื่อให้ปวงประชาได้อยู่ดีกินดี

พระองค์คือพ่อหลวงที่ทรงสอนลูกไม่ให้ฟุ้งเฟ้อตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     ยังประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติ  แต่บัดนี้ พ่อหลวงของแผ่นดิน ได้เสด็จกลับสู่สวรรคาลัยแล้ว ปวงชนชาวไทยต่างร่ำไห้เสียใจสุดจะบรรยาย เหมือนดังขาดร่มโพธิ์ร่มไทร  ที่แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นแก่ปวงประชามาเนิ่นนาน ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย  ให้พระองค์ทรงสถิตยอยู่ ณ แดนสรวงอย่างสุขสราญ ปวงชนชาวไทยจะขอสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน นั่นคือ   การเป็นลูกที่คิดดี  ประพฤติดี  เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นคำกล่าวถวายอาลัยทุกคนร่วมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที จึงเสร็จสิ้นพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพทุกวัดทั่วจังหวัดสงขลา ทุกวันในเวลา15 .52 น. เป็นเวลา 30  วัน นับตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นไป.

10.jpg11.jpg9.jpg8.jpg

ที่มา

http://news.gimyong.com/article/2599