พระอัจฉริยภาพของพ่อ (นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำออนไลน์)

  เผยแพร่เมื่อ 12 ต.ค. 2016

    ภาพเขียนสีน้ำชุด พระอัจฉริยภาพของพ่อ โดย อัมรินทร์ เดชณรงค์
ภาพประกอบหนังสือ พระอัจฉริยภาพของพ่อ หนึ่งในหนังสือชุด ๙ ตามรอยพ่อ โดย บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด

ที่มา: www.youtube.com