รายการต่างคนต่างคิด ตอน เรื่องเล่าจากล่ามประจำพระองค์ ทุกถิ่นมีภัย ธ เสด็จไปหาปวงชน 2/11/59

รายการต่างคนต่างคิด ตอน เรื่องเล่าจากล่ามประจำพระองค์ ทุกถิ่นมีภัย ธ เสด็จไปหาปวงชน 2/11/59

รายการต่างคนต่างคิด ตอน เรื่องเล่าจากล่ามประจำพระองค์ ทุกถิ่นมีภัย ธ เสด็จไปหาปวงชน 2/11/59

ประเด็น เรื่องเล่าจากล่ามประจำพระองค์ ทุกถิ่นมีภัย ธ เสด็จไปหาปวงชน
ออกอากาศวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.50-19.30 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ
ผู้ร่วมรายการ
ดิลก ศิริวัลลภ
ล่ามภาษามลายูในรัชกาลที่ 9


ที่มา: www.youtube.com