เปิดภาพวิวัฒนาการธนบัตรไทย ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน

เปิดภาพวิวัฒนาการธนบัตรไทย ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน

แชร์เก็บไว้ให้ลูกหลาน! เปิดภาพวิวัฒนาการธนบัตรไทย ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน รวมภาพแบงค์ไทย รัชกาลที่9 ที่มีทั้งหมด ว่ามีแบงค์ใดบ้าง หาดูไม่ได้อีกแล้ว

เปิดภาพวิวัฒนาการธนบัตรไทย ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่9 โดยทั้งหมดเป็นธนบัตรที่ถูกจัดทำขึ้น และนำมาใช้ในสังคมไทย ตั้งแต่ครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งบางชนิดอาจจะไม่คุ้นตาเพราะถูกกาลเวลากลืนกินไปตามยุคสมัย แต่กระนั้นก็ยังพอมีหลงเหลือให้หวนจดจำกันได้อยู่บ้าง ซึ่งธนบัตรแต่ละชนิดที่ว่าจะเป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหนไปติดตามชมกันได้เลย
  ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9
ธนบัตรแบบ 10 100 บาท
ธนบัตร แบบ 11
ธนบัตร 5 บาท แบบ 11
ธนบัตร 10 บาท แบบ 11
ธนบัตร 20 บาท แบบ 11
ธนบัตร 100 บาท แบบ 11
ธนบัตร 500 บาท แบบ 11
ธนบัตร แบบ 12
ธนบัตร 10 บาท แบบ 12
ธนบัตร 20 บาท แบบ 12
ธนบัตร 100 บาท แบบ 12
ธนบัตร แบบ 13
ธนบัตร 50 บาท แบบ 13
ธนบัตร 500 บาท แบบ 13
ธนบัตรแบบ 14
ธนบัตร 100 บาท แบบ 14
ธนบัตร 500 บาท แบบ 14
ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14
ธนบัตรแบบ 15
 ธนบัตร 20 บาท แบบ 15
ธนบัตร 50 บาท แบบ 15
ธนบัตร 100 บาท แบบ 15

ที่มา :  http://www.clip007.com