โครงการฝายทดน้ำรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก
โครงการฝายทดน้ำรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
พระราชดำริ

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2521  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบริเวณบ้านแมะแซ  ดำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก  มีพื้นที่ประมาณ  800 ไร่  โดยให้พิจารณาสร้างฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำสาขาคลอง บองอตอนใต้เพื่อสนองพระราชดำริกรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดเข้าแผนงานชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2523  และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการเกษตรในฤดู 500 ไร่ นอกฤดู – ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน

ลักษณะของโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

  • พื้นที่รับน้ำ 15 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2539  งบประมาณ  300,000 บาท

  • ฝายหินก่อ ขนาดสูง 1.30 เมตร สันฝายยาว 12.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 1- ø 0.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 

แผนที่แสดงโครงการฝายทดน้ำรือเปาะ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส

 

nara1

ที่มา rid.go.th