ประมวลภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9

ประมวลภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่9

ประมวลภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่9 โดยทั้งหมดเป็นธนบัตรที่ถูกจัดทำขึ้น และนำมาใช้ในสังคมไทย ตั้งแต่ครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งบางชนิดอาจจะไม่คุ้นตาเพราะถูกกาลเวลากลืนกินไปตามยุคสมัย แต่กระนั้นก็ยังพอมีหลงเหลือให้หวนจดจำกันได้อยู่บ้าง ซึ่งธนบัตรแต่ละชนิดที่ว่าจะเป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหนไปติดตามชมกันได้เลย
  ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ประมวลภาพธนบัตรไทย
ประมวลภาพธนบัตรไทย
ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ประมวลภาพธนบัตรไทย
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1
ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3
ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9
ธนบัตรแบบ 10
ธนบัตร แบบ 11
ธนบัตร 5 บาท แบบ 11
ธนบัตร 10 บาท แบบ 11
ธนบัตร 20 บาท แบบ 11
ธนบัตร 100 บาท แบบ 11
ธนบัตร 500 บาท แบบ 11
ธนบัตร แบบ 12
ธนบัตร 10 บาท แบบ 12
ธนบัตร 20 บาท แบบ 12
ธนบัตร 100 บาท แบบ 12
ธนบัตร แบบ 13
ธนบัตร 50 บาท แบบ 13
ธนบัตร 500 บาท แบบ 13
 ธนบัตรแบบ 14
 ธนบัตร 100 บาท แบบ 14
 ธนบัตร 500 บาท แบบ 14
 ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14
ธนบัตรแบบ 15
ธนบัตร 20 บาท แบบ 15
ธนบัตร 50 บาท แบบ 15
ธนบัตร 100 บาท แบบ 15
ธนบัตร 500 บาท แบบ 15

ที่มา: http://www.clip007.com