ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009”

ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557  เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” โดย สำนักงาน กสทช.

 

 

ที่มา : กสทช.